Erik Lind Larsen
 
06-05-2005

Fødselsår: 1936
Bopæl:
Langeland
Medlem af:
Skandinavisk Regnbue-& Gobi Selskab, Dansk Cichlide Selskab, Nordisk Cichlid Selskap, Aqua Planta,  Colisa Scandinavia, Anabantoid Association of Great Britain og Århus Akvarieforening.
Æresmedlem af:
Roskilde Akvarieforening (1980), Poecilia Scandinavia (2005)
Hjemmeside:
www.akvariekonsulenten.dk
 

Erik Lind Larsen (til venstre) bliver æresmedlem af Poecilia Scandinavia, d. 12. marts 2005. Æresbevisningen overdrages her af Poecilia´s formand, Michael Larsen.
 

   Erik Lind Larsen blev "organiseret" akvarist ved indmeldelsen i Roskilde Akvarieforening (RAF) i 1959. Han kom hurtigt i bestyrelsen, og var formand dér i en lang periode. Senere kvitterede RAF hans indsats i foreningen med et æresmedlemsskab i 1980.

   I
1963 blev Erik valgt til at repræsenterer Roskilde Akvarie Forening i Dansk Akvarie Union´s (DAU) hovedbestyrelse, der dengang bestod af to personer fra hver af medlemsforeningerne (det var meget sjældent at alle var tilstede, p.g.a. afstande). Forretningsudvalget bestod dengang af formand, kasserer, sekretær, redaktør og forretningsførere.

   I 1965 blev Erik valgt som sekretær og i 1969 som kasserer. I 1970 overtager Erik formandsposten efter Hagbart Thorsen.
Erik har været formand for DAU ialt 3 gange.

  Erik har også været formand for DAU´s Kreds 2 i en periode hvor kredsen strakte sig fra Helsingør i nord, over Kalundborg i vest, til Nakskov i syd.

   På foranledning af en idé af Benny B. Larsen, startede Erik sammen med Bjarne Breiting og Helmut Görtz (begge RAF), i 1968 foreningen, Dansk Cichlide Selskab. Her sad Erik som formand det første år, og har "blot" været menig medlem siden.

   Samme år blev Erik uddannet som akvariedommer, hvor han bla. i kraft af også at være dommerinstruktør i Dansk Akvariedommer Sammenslutning (DAS), har uddannet mange sjællandske akvarister til dommere. Erik har bedømt akvarier på udstillinger i hele landet, og flere gange bedømt akvarier ved Danmarksmesterskaber i hjemme-bedømmelse. Endvidere har Erik afholdt dommerkursus 2 gange i Sverige.

    I 1973 var Erik sammen med Gunnar Lundin (Sverige), Carl Erik Eriksson (Sverige) og Finn Morbech (Norge) idémand bag stiftelsen og med i opstartsfasen af foreningen, Poecilia - selskabet til bevarelse af Ungefødere i Norden.

   Foreningen blev realiseret i 1974, men kom siden til at hedde Poecilia Scandinavia. Her har Erik været medlem siden, og blev i marts 2005 udnævnt til æresmedlem.

   I 1980 modtog Erik æresbevisningen, Akvariets Oscar, af Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund (SARF).

   I 1991 oplevede Erik at blive headhuntet, nemlig fra Roskilde til at være med i opstarten af et offentligt akvarium -
Aquarium Langeland. Desværre gik akvariet konkurs, men startet op igen af et kompagniskab - denne gang med Erik som leder.

   Endnu engang gik det ikke, og 3.die gang blev akvariet startet op i 1993 af nuværende ejer. Erik hjalp denne ejer i de første 8 måneder. Aquarium Langeland eksisterer ikke længere grundet svigtende turisme.

   1991 blev også året hvor Erik tog på en fantastisk fangstrejse til Colombia i Sydamerika. Med sig havde han Kaj Andersen og F. Ingemann Hansen (begge Danmark), Alf Stalsberg fra Norge og Sven Fornbäk fra Sverige.

   I 1995 startede Sydfyn-Langeland Akvarieforening med Erik som formand det første år. I maj 2004 overtog han kassererposten, og efter revision i februar 2005, afleverede han regnskaberne og meldte sig ud.

   1998 blev året hvor Erik sammen med 4 svenske akvarister, tog til Uruguay i Sydamerika, for at fange fisk til Stockholm Universitet. Men der blev selvfølgelig også rigeligt med fisk til dem selv..!

   Med over et halvt århundrede på den akvaristiske bag, samler man sig jo efterhånden noget viden. Dén viden har Erik øst ud af i form af foredrag rundt om i hele landet, samt overalt i Norden i næsten alle emner indenfor akvariehobbyen.

   Aqua-quiz er en sport som Erik også har deltaget en del i: Han har været Danmarksmester ialt 6 gange, og været Skandinavisk-mester 2 gange.

   Endvidere har han prøvet alle kategorier indenfor ferskvandshobbyen, hvor han bla. også har opdrættet utallige fisk, hvoraf en hel del er dansk førstegangsopdræt. Også en hel del hjemmebedømmelser og akvarieudstillinger har han deltaget i.


I dag:

   - hygger Erik sig med sine mere end 20 akvarier, sin hund, høns, duer, ænder, gæs, hans voliere og ikke mindst hans store have, bla. indeholdende over 40 forskellige Fucshia´er.

 

Læs også om:
 
punkttegn Poul H. Andersen
punkttegn Jesper Thorup


7
Tilbage