stagnalis

   - hentyder til levested (stagnum = stillestående vand - alis = hører til)


Kilde:
SvenErik Riedel: Guide til Akvatiske Planter


7
Tilbage