caudimaculatus
 

   Med plet eller pletter på halen (caudal = halefinne - maculatus = plet/pletter)


7
Tilbage