Labyrintfisk - (Underorden: Anabantoidei)
 

   Labyrintfiskene er en forholdsvis ung fiskegruppe, som er udbredt i det meste af Afrika og hele Asien. Anabantoidei indeholder 3 familier:

Anabantiidae: Er dem som også kaldes for Klatrefisk, og akvarie-interessante fisk skal findes i slægterne Ctenopoma og microctenopoma.

Helostomatidae
: Her finder vi Kyssegurami´en, Helostoma temminckii.

Osphronemidae
: Indeholder følgende akvarie-interessante slægter: Colisa, Belontia, Ctenops, Trichogaster, Betta, Macropodus, Malpulutta, Pseudosphromenus, Trichopsis, og endelig Osphromenus, bedre kendt som Kæmpegurami (O. gorami).

  Labyrintfiskene adskiller sig væsentligt fra andre fisk, ved deres ekstra åndingsorgan, Labyrinten - en slags hulrum i forbindelse med gællerne, som gør at de kan tage atmosfærisk luft fra vandoverfladen. Denne egenskab gør det muligt for fiskene at overleve og leve i ekstremt iltfattigt vand. Nogle af klatrefiskene kan sågar vandre på deres brystfinner over land til andre vandhuller, og én af dem kan også klatre i træer..!

   De allerfleste af Labyrintfiskene er nemme akvariefisk, og mange af dem lader sig endog opdrætte. De fleste bygger skumrede hvori æggene bliver lagt, men der findes også mundrugende arter blandt Labyrintfiskene.


7
Tilbage
 

Supplerende links:

Labyrint
| Skumrede | Mundruger