Dags dato ved formularer

Her på aqualex.dk er der brugt en meget simpel funktion i php som fortæller, at i dag er det d. 28-09-2020.

For at få det til at virke skal dit dokument være et php-dokument.

Php-koder kan sagtens skrives ind i et almindeligt html-dokument, men istedet for at døbe dokumentet ditdokument.html, slutter du det bare med et php, f.eks. ditdokument.php

Nåmenaltså - koden som er brugt, ser således ud:

<?php
echo date("d-m-Y");
?>

I parentesen imellem anførselstegnene er der skrevet d-m-Y, og disse bogstaver angiver hvilken måde datoen skal skrives på skærmen på:

d (date) = dato
m (month) = måned
Y (year) = årstal

Ved at ændre bogstaverne til store eller små, ændres den måde datoen vises på, og istedet for bindestregen kan man evt. bruge et punktum - eller begge dele:

D (day) = ugedag (dog på engelsk)
M (month) = månedens navn (også på engelsk)
y (year) = årstal men denne gang kun de sidste 2 tal

Vil man ha´ det hele med, må man bruge kommandoen 2 gange, da man ikke kan skrive d. for d. i parantesen, da datoen så vil vises 2 gange. Det skal skrives således:

<?php
echo date("D");
?>
&nbsp;d.
<?php
echo date("d. M. Y");
?>

Det giver så flg. resultat:

Mon d. 28. Sep. 2020

Det ser ikke særligt pænt ud, men ved at indsætte funktionen i en <p>-markør som nedenstående, ser det straks anderledes pænt ud:

<p><?php
echo date("D");
?>
&nbsp;d.
<?php
echo date("d. M. Y");
?></p>

= Mon d. 28. Sep. 2020

powered by FreeFindValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Servermarket Poecilia Scandinavia BilleskoWs Web-uniWers FlazArt Webdesign