Akvatisk plante

Er betegnelsen for en plante der gror i vand eller på sump.